Informació general

Pavelló Can Vinader
Rambla Blas Infante, 23
08860 Castelldefels

info@cbcastelldefels.com

Tel. 622643549

Horari d’atenció al públic:

Dimarts, dijous i divendres de 17:45h a 19:00h

 

Fisioterapèuta

Andrés Bellido – Can Vinader

Horaris:

Sèniors – Prèvia reserva amb l’entrenador/coordinador corresponent

Protocol d’actuació amb mútues en cas de lesió 

MUTUA FCBQ: 900 404 444 (trucar indicant número de pòlissa):

-Fins Cadet 048961051 
-Des de junior 048957716

Clínica Corachán (oficial FCBQ) / ALTRES (heu de fer part al Club en 7 díes)

  • Més informació al web de Federació Catalana de Bàsquet

   Revisions mèdiques

   Dr. Carlos Soto, Metge oficial de l’equip EBA

   Les revisions mèdiques anuals es realitzen durant el mesos de juny i setembre.

   Retransmisions esportives a CAN VINADER (com a local):

 • https://www.esportplus.tv/outside/login

Condicions Generals de Contractació CB Castelldefels

Última actualizació: 01/07/2022

Les presents Condicions Generals tenen com a objecte regular la relació entre el Club de Bàsquet Castelldefels (en endavant, prestador) i vostè (en endavant, l’usuari) , relatives a tots els Serveis i activitats realitzades amb el Club.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari / a:

1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí s’exposa.

2. Que vosté és una persona amb capacitat suficient per contractar.

3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les activitats del Club de Bàsquet Castelldefels..

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment les Condicions, sense que això pugui afectar els Serveis que van ser adquirits prèviament a la modificació.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de serveis nascuda entre el Club de Bàsquet Castelldefels i l’usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació a l’app o amb la signatura de la llicència federativa.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat, d’un servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’usuari, per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s’haurà d’inscriure a través de l’app. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

S’informa que de conformitat amb el que exigeix l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Accedeix a l’activitat en concret.

2. Clica a Inscripció.

3. Valida la compra.

4. Pagament per mitjà de TPV o Transferència bancària.

El pagament per mitjà de TPV està protegit per certificat SSL. Finalitzada la operació i en un termini màxim de 48 hores rebràs un correu electrònic amb la confirmació de la teva compra i el detall de la transacció efectuada. 

ELECCIÓ DEL SERVEI

El comprador és l’únic responsable de l’elecció del servei objecte de la compravenda, així com de l’ús a què el destini. Per tant, el prestador no es fa responsable ni garanteix que l’activitat sigui l’adequada per a les aplicacions preteses pel usuari, ni per assolir, en tot o en part, els objectius previstos per aquest en el moment d’efectuar la seva compra..

 TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus aplicables a cada activitat seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en la seva última fase.

En cas d’error tipogràfic en el preu indicat, el Club de Bàsquet Castelldefels. es reserva el dret d’aplicar el preu real.

Per a qualsevol informació , l’usuari podrà fer-ho via correu electrònic a l’adreça info@cbcastelldefels.com

Les ofertes seran vàlides pel temps en que es trobin publicades o fins a la data indicada en la pròpia oferta.

LA FORMA DE PAGAMENT

S’accepta com a mitjà de pagament targeta de crèdit i dèbit VISA, MASTERCARD I VISA ELECTRON. Els pagaments efectuats amb aquestes targetes es carreguen en temps real.

Transferència o Ingrés Bancari: el client podrà fer una transferència amb les dades que se li indicaran abans i després de realitzar la compra. Un cop comprovada la transferència o ingrés, es confirmarà la inscripció al curs.

DEVOLUCIÓ

Una vegada realitzat el procés de compra, no es pot admetre la devolució de la prestació del servei contractat excepte en cas d’incidències tècniques atribuïbles al Club de Bàsquet Castelldefels que no permetin la seva prestació.

Club de Bàsquet Castelldefels no assumirà cap responsabilitat quan la prestació del servei no arribi a realitzar-se de forma correcta com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari/a siguin falses, inexactes o incompletes.

TERMINI DE LLIURAMENT

Les activitats s’iniciaran segons el calendari i la ubicació publicada.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Conforme al que estableix la vigent Llei de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de la nostra entitat amb la finalitat de possibilitar la relació comercial amb vostè,  així com per a la remissió d’informació relacionada amb els nostres serveis, incloent per a això el correu electrònic.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al nostre domicili, mitjançant  sol · licitud per escrit a info@cbcastelldefels.com, acompanyada de la fotocòpia del seu NIF.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari/a, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.